Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Өмнөговь-Номин худалдааны төвийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00312 2017-06-20 08:38:24 2017-07-05 06:40:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
драгон төвийн супермаркет руу орох урсдаг шатны БУА
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00306 2017-06-21 08:31:58 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сүхбаатар агуулах худалдааны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00297 2017-06-06 04:12:46 2017-06-13 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центрийн Шоколадницагийн агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00265 2017-07-31 07:40:29 2017-07-31 07:46:34
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центрын Шоколадницагийн заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00261 2017-05-16 08:40:42 2017-05-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
наадам центрын супермаркетын багана бүрэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00260 2017-05-16 01:00:41 2017-05-20 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан