Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин их дэлгүүрийн тааз будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00347 2017-08-31 03:55:40 2017-09-07 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан агуулах худалдааны төвийн 00 өрөөний шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00334 2017-07-19 08:29:51 2017-07-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Эрдэнэт агуулах худалдааны гадна сайжруулсан авто зогсоолын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00314 2017-06-22 11:14:08 2017-06-29 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь-Номин худалдааны төвийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00312 2017-06-20 08:38:24 2017-07-05 06:40:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
драгон төвийн супермаркет руу орох урсдаг шатны БУА
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00306 2017-06-21 08:31:58 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сүхбаатар агуулах худалдааны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00297 2017-06-06 04:12:46 2017-06-13 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан