Шинээр зарлагдсан тендерүүд

УИД СМ,11,32 салбаруудад хөргөгч, хөлдөөгч нийлүүлэх
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
Номин Тав Трейд ХХК TN01208 2020-04-02 04:26:06 2020-04-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД-ын супермаркетын шинэчлэлтийн засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01203 2020-03-31 08:17:13 2020-04-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01201 2020-03-24 09:36:38 2020-04-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Хуучин 22 товчоо УЭХ ХХК-ний эзэмшил газарт блокон хашаа барих ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01200 2020-03-19 02:41:44 2020-04-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ Супермаркет,Фүүткортын хооллох танхимд эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN01197 2020-03-11 08:31:24 2020-04-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Цэвэр усны тоног төхөөрөмж
Цэвэр усны тоног төхөөрөмж
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт

Зөвлөгөө

Санал асуулга