Шинээр зарлагдсан тендерүүд

УИД-н фүүдкортын дубэн шалны лакан өнгөлгөө
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00236 2017-04-17 19:27:40 2017-04-29 15:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 6- давхарын дубэн шалны лакан өнгөлгөө
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00237 2017-04-17 19:11:42 2017-04-29 15:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС-ийн ажилчдын хувцас
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00219 2017-04-12 17:20:14 2017-04-20 15:58:07
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00220 2017-04-07 13:27:40 2017-04-17 19:58:03
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00221 2017-04-07 13:27:22 2017-04-17 20:04:47
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00222 2017-04-07 13:27:03 2017-04-17 20:07:22
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ

Зөвлөгөө

Санал асуулга