Шинээр зарлагдсан тендерүүд

Юнайтэд 6-р давхар сургалтын өрөөний засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00444 2017-10-20 09:20:32 2017-10-26 03:27:43
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Gorenje брэндийн тавилга өөрчлөлт
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
02 Номин Трейдинг ХХК TN00441 2017-10-20 09:19:29 2017-10-26 04:08:58
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Дархан-36 айлын барилгын коридор, шатны хонгилын засвар шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00422 2017-09-25 13:48:24 2017-10-02 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Драгоны гадна авто зогсоолын тэмдэглэгээ
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00352 2017-09-15 11:53:39 2017-09-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Эрдэнэт агуулах худалдааны заалны шалны засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00364 2017-09-03 11:51:08 2017-09-08 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тээшийн шүүгээ нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
Номин Тав Трейд ХХК TN00269 2017-06-29 01:03:22 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Цаас
Цаас
цаас
цаас
цахилгааны тоног төхөөрөмж
цахилгааны тоног төхөөрөмж

Зөвлөгөө

Санал асуулга