Шинээр зарлагдсан тендерүүд

Дархан агуулах худалдааны төвийн 00 өрөөний шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00334 2017-07-19 08:29:51 2017-07-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Тээшийн шүүгээ нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00269 2017-06-29 01:03:22 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сүхбаатар агуулах худалдааны засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00297 2017-06-06 04:12:46 2017-06-13 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
empire fitness төвийн тоног төхөөрөмж
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00253 2017-05-13 04:11:24 2017-05-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС-ийн ажилчдын хувцас
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00219 2017-04-12 08:20:14 2017-04-20 06:58:07
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД болон бусад салбарт цэцгийн түрээслэгч сонгон шалгаруулах ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
05 Номин Тав Трейд ХХК TN00220 2017-04-07 04:27:40 2017-04-17 10:58:03
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ

Зөвлөгөө

Санал асуулга