Шинээр зарлагдсан тендерүүд

Жуков супер маркетын гадна тамбурын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00707 2018-06-18 07:49:55 2018-07-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Оолмарт, 32, өнөр салбарын гадна зам талбайн ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00703 2018-06-14 07:46:18 2018-06-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД-ын 6-р давхар Хүүхдийн номын тасаг
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00700 2018-06-13 04:28:22 2018-06-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД 3 давхар SWEDTEAM салбарын засварын ажил
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00698 2018-06-06 08:34:37 2018-06-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД-н 6-р давхрын кофе шоп засвар
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00694 2018-06-06 06:31:15 2018-06-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД-шинэ номын нээлтийн хэсгийн засвар
Захиалагч: Дугаар: Нийтэлсэн: Эцсийн хугацаа:
04 Номин Реалтор ХХК TN00691 2018-05-31 06:04:59 2018-06-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан

Валютын ханш

Мэйл хаягаараа тендерийн урилга хүлээн авах
Тендерийн төрлүүд
Бүгд
Бараа
Бараа
Барилга байгууламжийн ажил
Барилга байгууламжийн ажил
Ажил
Ажил
Зөвлөх үйлчилгээ
Зөвлөх үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
цахилгааны тоног төхөөрөмж
цахилгааны тоног төхөөрөмж
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа -ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Барилга байгууламжийн ажил, ажил-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-ҮС харьцуулалттай худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Бараа-тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт
Зөвлөх үйлчилгээ, үйлчилгээ-тендерийн худалдан авалт

Зөвлөгөө

Санал асуулга