Санамж:
- Хэрэв та нээлттэй ажлын байранд анкет бөглөх бол тухайн ажлын байран дээр дарна уу!
- Нөөц анкетад бүртгүүлэх бол дэлгэцийн баруун хэсэгт байрлах Анкет бөглөх линк дарна уу!

Нээлттэй ажлын байрууд

Хэлтэс Ажлын байр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Төлөв
ХХА-Орон нутаг Гарахын шалган 2022-10-06 2022-10-13 Өргөдөл хүлээн авч байна
Иргэдийн даатгалын алба Сувгийн борлуулалтын менежер 2022-10-06 2022-10-20 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин Фейшн Наадам центр Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин Фейшн Терранова - НИД Дэлгүүрийн менежер 2022-10-03 2022-10-10 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин фейшн Mango-Зайсан Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин фейшн Mango-Зайсан Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин фейшн Mango-Зайсан Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин Фейшн Наадам центр Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин Фейшн Наадам центр Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна
Номин Фейшн Наадам центр Худалдааны зөвлөх 2022-10-03 2022-10-08 Өргөдөл хүлээн авч байна