Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Наадам В-1 давхарын хөлдөөгч, хөргөлтийн систем буулгаж угсрах ажил TN01324 2020-11-11 04:00:00
2 Хан Уул Хайпермаркет мембран дээвэр угсрах ажил TN01309 2020-11-02 01:00:00
3 БҮС-Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020 TN01306 2020-11-02 04:00:00
4 УИД 3-6 давхарын гэрэлтүүлэг болон агааржуулалтын удирдлагын самбаруудын цахилгааны тэжээлийн кабелиуд нийлүүлэх ажил TN01303 2020-10-08 04:00:00
5 УИД 4-5 давхарын цахилгаан барааны тасгуудын тавилга нийлүүлэх TN01302 2020-10-08 04:00:00
6 УИД 1-6 давхарын тавилга нийлүүлэх TN01301 2020-10-08 04:00:00
7 УБИ-ийн SAVE and Outlet дэлгүүрийн дотор заслын ажил TN01300 2020-10-07 04:00:00
8 УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил TN01289 2020-09-23 06:00:00 Үр дүн гарсан
9 Санзайн гадна фасадны засвар TN01286 2020-11-03 04:00:00
10 2020 оны өвлийн хувцасны нэгтгэл захиалга TN01285 2020-09-01 04:00:00 Үр дүн гарсан