Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Тэрэг, сагс захиалга-2019 TN00902 2019-03-06 04:00:00
2 TN00898 Номин дизайны 2019-2020 оны хэрэгцээнд түүвэр материал нийлүүлэх TN00898 2019-03-12 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 УБИ Номин Моторсын дотор засварын ажил TN00893 2019-02-15 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Дамбадаржаа хашаа, байшин буулгах ажил TN00892 2019-02-15 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Хөдөө орон нутгийн салбарууд уруу ачаа тээвэрлэх тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах TN00884 2019-02-01 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Ард кинотеатрын Эко экспресс дэлгүүрийн халаалт агаар сэлгэлт, цэвэр бохир усны угсралтын ажил TN00879 2019-01-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Билэг дэлгүүрийн хөргөлтийн агрегат нийлүүлэх TN00878 2019-01-14 02:00:00 Үр дүн гарсан
8 УБИ-н хөргүүрийн өрөөний таазыг мөөгөнцөрийн будгаар будах ажил TN00875 2019-01-18 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 УБИ Номин Моторс Экоэкспресс халаалт,салхивч,цбу-ны засварын ажил TN00874 2019-01-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Ардын Эко экспрессийн засварын ажил TN00865 2018-12-26 08:00:00 Үр дүн гарсан