Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УБИ супермаркет, махан цех, фүүдкортын агааржуулалтын ажил TN00569 2018-03-22 06:00:00
2 УБИ-Супермаркетын дотоод заслын ажил /хана,тааз/ TN00568 2018-03-27 06:00:00
3 Дорнод дээврийн хэсэгчилсэн засварын ажил TN00566 2018-03-27 06:00:00
4 Дорноговь агуулах худалдааны агааржуулалтын ажил TN00556 2018-03-16 06:00:00
5 Чулуун-овоо Фүүдкорт засвар TN00555 2018-03-12 06:00:00 Үр дүн гарсан
6 22-Фүүдкортын шалны ажил TN00554 2018-03-12 06:00:00 Үр дүн гарсан
7 10-хороололын супермаркетын шинэчлэлт засварын ажил TN00553 2018-03-12 06:00:00 Үр дүн гарсан
8 Дорнод худалдааны төвийн засвар TN00552 2018-03-12 06:00:00
9 БҮС хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018 TN00550 2018-02-21 12:00:00
10 Номин Их Дэлгүүрийн 2 ба 4-р давхрын АЦӨ-ний бүрэн засвар TN00548 2018-03-01 08:00:00 Үр дүн гарсан