Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Аз жаргал хотхон Номин худалдааны төвийн барилгын салхивчийн ажил TN01132 2019-10-30 04:00:00
2 Буянт-Ухаа2 Номин Супермаркет -ийн Хөрсний ус зайлуулах TN01129 2019-10-18 04:00:00
3 Буянт-Ухаа 2 НОМИН СУПЕРМАРКЕТ -ийн дотор засварын ажил TN01128 2019-10-15 04:00:00
4 Буянт- Уxаа 2- ийн xана xүчитгэx ажил TN01126 2019-10-15 04:00:00
5 Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил TN01125 2019-10-18 01:00:00
6 Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил TN01124 2019-10-25 04:00:00
7 Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх TN01123 2019-10-16 06:00:00
8 УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх TN01118 2019-10-03 04:00:00
9 Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил TN01115 2019-10-21 04:00:00
10 Хөрс супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01114 2019-10-09 04:00:00 Үр дүн гарсан