Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 10-р хорооллын ХМ-н ЦБУ ба халаалтын шугамын ажил гүйцэтгэх TN02332 2023-10-10 04:00:00
2 22 хөргөлттэй агуулах дээврийн парпед төмөр хийх, дотор заслын ажил гүйцэтгэх TN02321 2023-10-10 04:00:00
3 Дархан шинэ агуулахын барилгын дотор халаалт ба узелийн дулаан механикын ажил TN02319 2023-10-05 02:00:00
4 Дархан худалдаа, үйлчилгээний 2 давхар барилгын 1, 2, 2.5 давхарын төмөр бетон шал цутгаж, өнгөлөх ажил TN02314 2023-10-10 04:00:00
5 Дархан худалдаа, үйлчилгээний 2 давхар барилгын гадна зам талбайн ажил TN02297 2023-09-05 04:00:00
6 УБИ ХТП-1, ХТП-2 дэд станцын тоноглол нийлүүлэх TN02293 2023-08-31 06:41:15
7 УБИ Чихрийн савалгааны цехийн дээврийн засвар, хөргөлттэй өрөөний дээврийн ус зайлуулах хоолой солих TN02292 2023-08-24 04:00:00
8 Юнайтед Архивын өрөө ба хүн лифтны дээврийг мембрамаар хийх ажил TN02289 2023-08-24 04:00:00
9 УИД 1-р давхар Цэцгийн тасгийн засварын ажил TN02279 2023-08-31 04:00:00
10 32 Хайпермаркетын бараа авахын өргөтгөлийн барилгын ажил TN02277 2023-08-24 04:00:00