Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Жуков супер маркетын гадна тамбурын ажил TN00707 2018-07-02 04:00:00
2 Оолмарт, 32, өнөр салбарын гадна зам талбайн ажил TN00703 2018-06-28 04:00:00
3 УИД-ын 6-р давхар Хүүхдийн номын тасаг TN00700 2018-06-27 04:00:00
4 УИД 3 давхар SWEDTEAM салбарын засварын ажил TN00698 2018-06-20 04:00:00
5 УИД-н 6-р давхрын кофе шоп засвар TN00694 2018-06-20 04:00:00
6 УИД-шинэ номын нээлтийн хэсгийн засвар TN00691 2018-06-18 04:00:00
7 УИД-шоколадница салбарын цахилгааны ажил TN00688 2018-05-28 09:00:00 Үр дүн гарсан
8 Юнайтэдын гадна усан оргилуур, гүүр , зам талбайн ажил TN00682 2018-06-06 01:35:24 Үр дүн гарсан
9 УБИ гадна зам талбайн барилгын ажил TN00681 2018-05-23 08:00:00
10 УИД-ийн 6-р давхрын номын тасгийн шал хулдааслах ажил TN00680 2018-06-06 04:00:00 Үр дүн гарсан