Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Хөдөө орон нутгийн салбарууд уруу ачаа тээвэрлэх тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах TN00884 2019-02-01 04:00:00
2 Ард кинотеатрын Эко экспресс дэлгүүрийн халаалт агаар сэлгэлт, цэвэр бохир усны угсралтын ажил TN00879 2019-01-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
3 Билэг дэлгүүрийн хөргөлтийн агрегат нийлүүлэх TN00878 2019-01-14 02:00:00 Үр дүн гарсан
4 УБИ-н хөргүүрийн өрөөний таазыг мөөгөнцөрийн будгаар будах ажил TN00875 2019-01-18 04:00:00
5 УБИ Номин Моторс Экоэкспресс халаалт,салхивч,цбу-ны засварын ажил TN00874 2019-01-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Ардын Эко экспрессийн засварын ажил TN00865 2018-12-26 08:00:00 Үр дүн гарсан
7 Билэг их дэлгүүрийн хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил TN00864 2019-01-18 04:00:00
8 13-р хороолол ECO EXPRESS дотор заслын ажил TN00863 2019-01-04 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 Төв аймаг Супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN00862 2018-12-25 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Өвөрхангай бөөний төвийн Барилга угсралтын ажил TN00860 2019-01-18 04:00:00