Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх TN01162 2019-11-27 04:00:00
2 Аз жаргал супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01161 2019-12-03 04:00:00
3 Нарны гүүр Супермаркетийн бараа авах хэсгийн тамбар,пандусны ажил TN01160 2019-11-25 04:00:00
4 Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил TN01144 2019-10-28 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг TN01143 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал TN01142 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг TN01137 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан 2019-11-21
8 "Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2 TN01136 2019-11-07 04:00:00 Үр дүн гарсан 2019-11-21
9 Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил TN01125 2019-10-18 01:00:00 Үр дүн гарсан
10 Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил TN01124 2019-10-25 04:00:00 Үр дүн гарсан