Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 УИД-ын 3,4,5,6-р давхарын АЦӨ-ний иж бүрэн засварын ажил TN01190 2020-03-09 04:00:00
2 НИД-ийн 5-давхар дрож хуулж плита наах ажил TN01189 2020-02-21 04:00:00
3 Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01187 2020-02-21 04:00:00
4 Увс Бөөний төвийн өргөтгөлийн дотор металл шат угсрах ажил TN01186 2020-02-21 04:00:00
5 SAP систем нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч сонгон шалгаруулах TN01185 2020-02-21 04:00:00
6 Өнөр плаза супермаркетын хөргөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01183 2020-02-06 06:40:00
7 AM RF системийн хулгайн дохиоллын ялтсан наалт нийлүүлэх TN01177 2020-03-02 04:00:00
8 Өнөр плаза дотор заслын ажил TN01172 2020-01-09 04:00:00 Үр дүн гарсан
9 СХД-н 1-р хороо, Өнөр плаза, Номин худалдааны төвийн барилгын салхивч, эйркондишн угсрах ажил TN01171 2020-01-16 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 ISO45001:2018 стандарт нэвтрүүлэх төслийн Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах TN01167 2019-12-24 09:00:00 Үр дүн гарсан 2020-01-07