Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Сентоза гадна фасадны ажил TN01280 2020-08-14 04:00:00
2 32-н Хайпермаркетын хөргөлтийн шинэчлэлтийн ажил TN01279 2020-08-14 04:00:00
3 Эрдэнэт супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01278 2020-08-10 04:00:00 Үр дүн гарсан
4 Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил TN01275 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
5 Сентоза дотор цахилгааны ажил TN01274 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
6 Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил TN01272 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
7 Сентоза супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01269 2020-07-24 04:00:00 Үр дүн гарсан
8 Сервер худалдан авах TN01266 2020-07-06 04:00:00
9 УБИ Супермаркет мембран дээвэр хийх ажил TN01265 2020-07-22 04:00:00 Үр дүн гарсан
10 Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020 TN01262 2020-07-03 04:00:00