Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД СМ,11,32 салбаруудад хөргөгч, хөлдөөгч нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01208 2020-04-02 04:26:06 2020-04-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД-ын супермаркетын шинэчлэлтийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01203 2020-03-31 08:17:13 2020-04-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Увс агуулах худалдааны төвийн гадна зам талбайн гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01201 2020-03-24 09:36:38 2020-04-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Хуучин 22 товчоо УЭХ ХХК-ний эзэмшил газарт блокон хашаа барих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01200 2020-03-19 02:41:44 2020-04-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ Супермаркет,Фүүткортын хооллох танхимд эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01197 2020-03-11 08:31:24 2020-04-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД 3-6 давхарын АЦ өрөөний сантехникийн шугам солих, тоноглол шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01191 2020-02-27 06:08:04 2020-03-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан