Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зунжин дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00959 2019-05-07 07:11:26 2019-05-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00955 2019-04-30 09:27:02 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэнтий Супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00954 2019-04-30 09:06:51 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Моторс ба фүүткортын дээврийг мембранаар хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00930 2019-04-10 05:35:11 2019-04-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Скай таун Номин хайпермаркетын 2-р давхарын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00928 2019-04-10 05:44:10 2019-04-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Скай таун Номин хайпермаркет 1-р давхарын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00927 2019-04-09 08:09:41 2019-04-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан