Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

"Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01136 2019-10-24 08:28:26 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01125 2019-10-08 05:53:14 2019-10-18 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01124 2019-10-11 08:04:04 2019-10-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01123 2019-10-11 04:09:03 2019-10-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01118 2019-10-01 08:23:48 2019-10-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01115 2019-09-26 07:54:37 2019-10-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан