Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД ХТП 0445-н 0.4 кВ болон В1 давхарын Ерөнхий шитний өрөөний цахилгааны материалууд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01342 2020-11-17 07:09:36 2020-11-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Save-Sale Outlet 3 дэлгүүрийн Гадна фасадыг сайдингаар солих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01337 2020-11-03 08:36:58 2020-11-11 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Save-Sale Outlet 3 дэлгүүрийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01334 2020-11-02 01:41:15 2020-11-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам салбарын модон тавиурууд
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01330 2020-11-03 06:00:01 2020-11-12 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам В-1 давхарын хөлдөөгч, хөргөлтийн систем буулгаж угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01324 2020-10-28 04:14:15 2020-11-11 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шинэ жилийн бэлгийн хайрцаг нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01318 2020-11-03 03:22:25 2020-11-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан