Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01144 2019-10-22 08:41:45 2019-10-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01142 2019-10-24 08:05:25 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01137 2019-10-24 08:10:02 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
"Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01136 2019-10-24 08:28:26 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01125 2019-10-08 05:53:14 2019-10-18 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан