Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

32 тойргийн Номин моторс салбарын өргөтгөлийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00782 2018-08-31 05:10:11 2018-09-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
10-р хороололын дэлгүүрийн гадна зам талбайн асфальт тэмдэглэгээ засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00771 2018-08-20 05:52:46 2018-09-10 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
10-р хороололын хөргөлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00765 2018-08-07 01:35:30 2018-08-22 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД шоколадница гал тогоо болон заалны агааржуулалтын системийн угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00758 2018-08-02 03:09:12 2018-08-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN00756 2018-08-07 00:30:51 2018-08-22 13:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан худалдааны төвийн гадна зам талбайн шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00750 2018-07-30 03:48:01 2018-08-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан