Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД болон Седар дэлгүүрүүдийн хөргөгч, хөлдөөгч, агрегат худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01391 2021-02-10 05:29:20 2021-02-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нэг удаагийн хамгаалах, ариутгах хэрэгсэлүүд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01386 2021-02-05 10:09:25 2021-02-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин агуулах худалдаа, Чулуун овоо зоорийн давхар, авто гаражийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01385 2021-01-29 06:06:38 2021-02-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Буянт Ухаа-2 Худалдааны төв Салхивчийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01384 2021-02-04 10:23:29 2021-02-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД СМ гондола тавиурууд худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01382 2021-02-01 08:26:37 2021-02-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
"БУЯНТ УХАА-2" Номин зоорийн давхарын диафрагм хананд арк гаргах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01381 2021-01-12 10:09:43 2021-01-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан