Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Увс АХ-ны гадна Металл рамтай шилэн хаалга, хана нийлүүлэх, угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01097 2019-09-11 03:13:24 2019-09-13 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Урт цагаан-ЭкоЭкспресс Салхивчын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01088 2019-08-29 00:51:17 2019-08-29 01:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хурд Нарны нүүр Супермаркетийн дотор Салхивчийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01081 2019-09-10 09:07:21 2019-09-13 06:55:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөрс төвийн ХАС, ЦБУ, ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01075 2019-08-29 00:56:16 2019-08-29 01:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөрс төв Номин супермаркет дэлгүүрийн дотор засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01073 2019-08-19 09:32:35 2019-08-21 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин супермаркетын гадна зам талбай, төв замын орц гарцын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01072 2019-08-14 10:32:50 2019-08-15 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан