Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Өмнөговь Номин Агуулах Худалдааны дээврийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00979 2019-05-15 03:08:17 2019-05-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Өвөрхангай хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00977 2019-05-20 06:49:31 2019-06-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна