Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Сервер худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ Супермаркет мембран дээвэр хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01265 2020-06-26 03:22:21 2020-07-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-ийн техникийн захын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01259 2020-06-15 07:29:53 2020-07-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
22 Номин агуулах худалдаа хаяавч тойруулан өрлөг өрөх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01252 2020-06-25 06:45:56 2020-07-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УБИ-н оффисын барилгын дотор халаалтын систем шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01250 2020-06-17 08:35:12 2020-07-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна