Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01289 2020-09-07 08:07:41 2020-09-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Санзайн гадна фасадны засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01286 2020-09-15 06:54:26 2020-09-29 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна