Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ-н Оффисын халаалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00807 2018-10-16 04:16:46 2018-10-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Дорнод салбарын худалдааны заалны халаалтын шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00806 2018-10-10 09:10:41 2018-10-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна