Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN01068 2019-08-12 11:24:15 2019-08-26 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Урт цагаан ЭкоЭкспресс ХАС ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01063 2019-08-05 02:35:15 2019-08-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Дархан Номин Электроникс худалдааны төвийн салхивчийн системийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01040 2019-07-25 02:10:14 2019-08-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД-ийн 4 давхарт Хүүхдийн тоглоомын тасгийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01035 2019-07-26 09:44:45 2019-08-21 08:00:30
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01034 2019-08-02 04:08:54 2019-08-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
НИД-н 5-р давхрын дрож хуулж плита наах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01032 2019-07-30 01:08:40 2019-08-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна