Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Их монгол супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01187 2020-02-05 06:50:03 2020-02-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Увс Бөөний төвийн өргөтгөлийн дотор металл шат угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01186 2020-01-31 08:02:16 2020-02-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
SAP систем нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01185 2020-01-31 07:42:37 2020-02-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
AM RF системийн хулгайн дохиоллын ялтсан наалт нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01177 2020-02-13 01:23:16 2020-03-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна