Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

10-р хороололын хөргөлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00765 2018-08-07 01:35:30 2018-08-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN00756 2018-08-07 00:30:51 2018-08-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна