Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Хэнтий халаалтын цахилгаан зуух суурилуулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01704 2021-11-15 04:41:19 2021-12-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2021 он
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01703 2021-11-01 06:45:02 2021-11-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Terranova&Calliope торны 2022 оны захиалга
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01702 2022-01-31 09:50:54 2022-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэх газар сонгон шалгаруулах тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01698 2021-10-21 09:21:16 2021-11-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Билэг дэлгүүрийн хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01693 2021-10-18 08:38:26 2021-10-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дорнод Номин салбарын дулааны үзель угсрах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01691 2021-10-08 06:16:02 2021-10-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан