Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил шинэ
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00987 2019-05-31 08:34:19 2019-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бүрэн плаза хайпермаркетын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00981 2019-05-20 06:38:44 2019-05-23 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь Номин Агуулах Худалдааны дээврийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00979 2019-05-15 03:08:17 2019-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өвөрхангай хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00977 2019-05-20 06:49:31 2019-06-10 02:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бүрэн плаза Номин хайпермаркет дэлгүүрийн Агаар сэлгэлт, ЦБУ ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00974 2019-05-09 07:27:07 2019-05-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00971 2019-05-14 02:31:18 2019-05-24 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан