Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Увс аймаг дээврийн материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01015 2019-06-20 03:18:47 2019-06-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс аймаг дээврийн материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01014 2019-06-20 03:17:30 2019-06-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01005 2019-06-12 03:45:43 2019-06-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны дээврийн материал нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01004 2019-06-12 01:37:35 2019-06-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01000 2019-06-07 11:02:45 2019-06-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хоум стайл салбарын тавилгын шинэ дэлгүүрийн дотор засал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00998 2019-06-10 02:42:52 2019-06-10 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан