Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Инженер геологийн дүгнэлт
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01737 2021-11-30 02:23:56 2021-12-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх ҮЦКомпани сонгон шалгаруулах тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01725 2021-12-06 02:08:12 2021-12-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх компани сонгон шалгаруулах тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01724 2021-12-06 02:17:30 2021-12-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин холдинг имиджийн судалгаа
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01723 2021-11-16 08:48:41 2021-11-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин юнайтед оффисын 4-р давхрын оффисын тавилга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01709 2021-12-27 05:45:15 2022-01-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин юнайтед 4-р давхрын оффисын тавилгын ажил / модон ба төмөр хийцлэлт/
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01708 2021-12-27 06:01:49 2022-01-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан