Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Дундговь аймаг Мандалговь хот АХ-н төвийн буулгалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01833 2022-01-21 10:17:34 2022-02-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номун Виллаж дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01819 2021-12-22 08:07:10 2022-01-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номун виллаж цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01818 2021-12-22 08:31:18 2022-01-12 02:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 1-р давхар ''Food court'' агаар сэлгэлт өөрчлөлт
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01817 2021-12-22 01:58:06 2022-01-12 02:11:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номун виллаж агаар сэлгэлт эйркондишн угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01816 2021-12-22 08:06:54 2022-01-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД, ерөнхий жижүүрийн шатны хонгилд ариун цэврийн өрөө засах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01790 2021-12-20 07:42:45 2022-02-07 05:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан