Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Дундговь аймаг агуулах худалдаа дотор цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01879 2022-02-21 08:04:23 2022-03-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг, Номин Агуулах Худалдааны Барилга Угсралт, дотор гадна засал, гадна зам талбай, дотор ХАС, дотор ЦБУ ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01878 2022-03-09 03:33:46 2022-03-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дундговь аймаг Мандалговь хот АХ-н төвийн дотор засал, өргөтгөл, ХАС, ЦБУ ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01877 2022-02-21 08:00:46 2022-03-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN01841 2022-02-17 06:27:39 2022-03-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮБ бүх төрлийн ялтас, тагны нэгдсэн худалдан авалт
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01839 2022-02-28 06:08:56 2022-03-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шатахуун тээврийн компани сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN01837 2022-04-15 07:17:20 2022-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан