Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Аз жаргал супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01161 2019-11-19 08:44:27 2019-12-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нарны гүүр Супермаркетийн бараа авах хэсгийн тамбар,пандусны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01160 2019-11-19 05:22:18 2019-11-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01144 2019-10-22 08:41:45 2019-10-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01142 2019-10-24 08:05:25 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01137 2019-10-24 08:10:02 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан