Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ-шинэ супермаркетийн цахилгааны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00536 2018-02-06 09:44:20 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Супермаркетын шалны 60х60 плита наах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00524 2018-01-18 01:40:11 2018-01-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Серверийн өрөөний агааржуулалтын систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00521 2018-01-18 01:42:06 2018-01-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
22-г дулаан хангамжийг сайжруулах дулааны узельд тогоо, зааланд саваана угсрах ба цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00506 2017-12-25 00:30:11 2017-12-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
22- агуулахын узельд тогоо, зааланд савана угсрах цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00495 2017-12-15 09:09:07 2017-12-15 09:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
22-агуулахын дулаан хангамжийг сайжруулах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00491 2017-12-08 09:18:43 2017-12-15 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан