Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ-Шинэ супермаркет,стандарт дэлгүүрийн гадна фасад,гудамжны гэрэл солих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00609 2018-04-03 07:52:30 2018-04-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Лабораторын барилгын гадна хана дулаалах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00601 2018-04-04 07:16:46 2018-04-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нид-н 2 ба 4-р давхарын 00 өрөөний гэрэлтүүлэг цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00599 2018-04-02 11:19:40 2018-04-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-супермаркетын хөргөгч, хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00598 2018-04-02 03:46:34 2018-04-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
10-р хороолол Номин Супермаркетийн арын хэсгийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00586 2018-03-28 09:50:33 2018-04-11 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Ундрах Агрогийн хар цаасан дээврийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00577 2018-03-20 06:40:16 2018-04-03 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан