Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

32-ын тойрог Номин Хайпермаркет гадна фасадны будаг хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00637 2018-04-30 08:00:31 2018-05-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хан-Уул ENJOY PIZZA салбарын заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00630 2018-04-25 07:01:34 2018-05-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өнөр Enjoy Pizza заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00628 2018-04-25 05:54:28 2018-05-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дорнод агуулах худалдааны төвийн гадна фасад будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00615 2018-04-12 00:47:40 2018-05-02 06:14:36
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-Шинэ супермаркет,стандарт дэлгүүрийн гадна фасад,гудамжны гэрэл солих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00609 2018-04-03 07:52:30 2018-04-12 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Лабораторын барилгын гадна хана дулаалах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00601 2018-04-04 07:16:46 2018-04-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан