Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

10-р хороолол Номин Супермаркетийн арын хэсгийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00586 2018-03-28 09:50:33 2018-04-11 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Ундрах Агрогийн хар цаасан дээврийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00577 2018-03-20 06:40:16 2018-04-03 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ супермаркет, махан цех, фүүдкортын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00569 2018-03-13 09:35:46 2018-03-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун-овоо Фүүдкорт засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00555 2018-02-26 07:55:33 2018-03-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
22-Фүүдкортын шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00554 2018-02-26 07:56:06 2018-03-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Их Дэлгүүрийн 2 ба 4-р давхрын АЦӨ-ний бүрэн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00548 2018-02-20 03:55:20 2018-03-01 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан