Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД 3 давхар SWEDTEAM салбарын засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00698 2018-06-06 08:34:37 2018-06-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 6-р давхрын кофе шоп засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00694 2018-06-06 06:31:15 2018-06-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-шинэ номын нээлтийн хэсгийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00691 2018-05-31 06:04:59 2018-06-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ийн 6-р давхрын номын тасгийн шал хулдааслах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00680 2018-05-22 08:00:13 2018-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтэд, Оффисын акустик таазны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00662 2018-05-09 02:22:57 2018-06-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
13-р хороолол ажилчидын хувцас солих өрөөний дээврийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00659 2018-05-09 07:27:45 2018-05-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан