Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ агуулах худалдааны дотор галын усны шугам солих, шинэчлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00784 2018-09-12 07:18:13 2018-10-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
10-р хороололын дэлгүүрийн гадна зам талбайн асфальт тэмдэглэгээ засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00771 2018-08-20 05:52:46 2018-09-10 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Жуков супер маркетын гадна тамбурын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00707 2018-06-18 07:49:55 2018-07-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-ын 6-р давхар Хүүхдийн номын тасаг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00700 2018-06-13 04:28:22 2018-06-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 3 давхар SWEDTEAM салбарын засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00698 2018-06-06 08:34:37 2018-06-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 6-р давхрын кофе шоп засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00694 2018-06-06 06:31:15 2018-06-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан