Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Хөвсгөл бөөний худалдааны төвийн Барилгын иж бүрэн зураг төсөл боловсруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00486 2017-12-01 03:26:43 2017-12-04 07:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан худалдааны төвийн фитнес, шатны хонгилын заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00483 2017-11-22 01:38:12 2017-11-22 14:00:14
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун Овооны В1 давхрын Оutlet дэлгүүрйин хана дулаалах,Худалдааны зааланд савдаг хаалга хана хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00482 2017-11-17 07:12:29 2017-11-17 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 6-р давхарын шал хулдаасаар бүрэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00475 2017-11-14 04:19:12 2017-11-16 06:28:41
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-вандан краны дэр мод солих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00471 2018-01-09 08:46:34 2018-04-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н орох гарах хувиарлах самбар шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00470 2017-11-14 04:19:36 2017-11-16 06:44:19
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан