Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Юнайтэд: Электроникийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01331 2020-11-03 03:23:22 2020-11-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хан Уул Хайпермаркет мембран дээвэр угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01309 2020-10-14 10:07:15 2020-11-02 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза гадна фасадны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01280 2020-07-30 06:55:48 2020-08-24 01:15:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01269 2020-07-07 07:08:39 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Цэвэр усны үйлдвэрийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01248 2020-05-19 06:22:40 2020-06-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шинэ Дорно Экоэкспресс төвийн Эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01245 2020-05-19 05:51:52 2020-06-12 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан