Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN01262 2020-06-19 02:28:15 2020-07-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөдөө орон нутгийн салбарууд уруу ачаа тээвэрлэх тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00884 2019-01-17 08:05:10 2019-02-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан