Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийлгэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00690 2018-07-05 06:28:36 2018-07-25 06:24:52
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00550 2018-02-21 09:56:38 2018-02-21 12:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС-ийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00519 2018-02-12 09:29:11 2018-02-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан