Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

БҮС-Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01306 2020-10-20 06:48:47 2020-11-03 07:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо байршилд хөрсний шинжилгээ хийлгэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01227 2020-04-28 03:03:14 2020-05-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
SAP систем нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01185 2020-01-31 07:42:37 2020-02-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
ISO45001:2018 стандарт нэвтрүүлэх төслийн Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01167 2019-12-10 08:40:08 2019-12-24 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01118 2019-10-01 08:23:48 2019-10-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01034 2019-08-02 04:08:54 2019-08-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан