Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

CENTURY 21-н маркетингийн компанит ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Голден Пропертиз ХХК TN02188 2023-03-01 08:17:31 2023-03-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний Бизнесийн салбаруудад ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгох
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN01955 2022-07-04 07:47:19 2022-08-05 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Трейдинг TN01841 2022-02-17 06:27:39 2022-03-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх ҮЦКомпани сонгон шалгаруулах тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01725 2021-12-06 02:08:12 2021-12-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх компани сонгон шалгаруулах тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01724 2021-12-06 02:17:30 2021-12-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин холдинг имиджийн судалгаа
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01723 2021-11-16 08:48:41 2021-11-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан