Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

TНаадам центр хөргөлтийн тоног төхөөрөмж угсрах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00216 2017-03-30 07:35:21 2017-04-14 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун-овооны төв гадна дотор металл рамтай хаалга солих
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00201 2017-02-22 09:48:21 2017-04-03 09:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун-овоо зоорийн давхарын шалны өнгөлгөөний ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00200 2017-02-22 09:49:08 2017-03-02 06:56:17
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
манго эрэгтэй тасгийн агааржуулалт эйр кондишн угсрах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00195 2017-02-20 06:29:21 2017-02-24 18:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Манго эрэгтэй тасгийн заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00194 2017-02-10 03:34:55 2017-02-20 07:30:20
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н супермаркетын заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00182 2016-12-27 08:55:43 2017-01-10 07:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан