Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Наадам центрын камер дохиололын сувагчлалын трасс татах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00255 2017-05-08 10:00:13 2017-05-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центрын шилэн хана хаалга хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00251 2017-05-04 08:44:43 2017-05-15 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Оолмартын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00250 2017-05-09 08:56:55 2017-05-18 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
НИД-н Плаза, Терранова, Калиопе тасгуудын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00249 2017-05-09 09:11:36 2017-05-18 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
32--н 2-р давхарын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00248 2017-05-10 02:43:12 2017-05-18 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 6- давхарын дубэн шалны лакан өнгөлгөө
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00237 2017-04-17 10:11:42 2017-04-29 06:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан