Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Наадам центрийн Шоколадницагийн агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00265 2017-07-31 07:40:29 2017-07-31 07:46:34
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центрын Шоколадницагийн заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00261 2017-05-16 08:40:42 2017-05-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
наадам центрын супермаркетын багана бүрэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00260 2017-05-16 01:00:41 2017-05-20 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центрын камер дохиололын сувагчлалын трасс татах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00255 2017-05-08 10:00:13 2017-05-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центрын шилэн хана хаалга хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00251 2017-05-04 08:44:43 2017-05-15 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Оолмартын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00250 2017-05-09 08:56:55 2017-05-18 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан