Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Эрдэнэт агуулах худалдааны заалны шалны засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00364 2017-09-03 11:51:08 2017-09-08 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Драгоны гадна авто зогсоолын тэмдэглэгээ
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00352 2017-09-15 11:53:39 2017-09-22 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтедын гадна авто зогсоолын эко хавтан хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00351 2017-08-11 06:44:05 2017-08-21 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин их дэлгүүрийн тааз будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00347 2017-08-31 03:55:40 2017-09-07 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан агуулах худалдааны төвийн 00 өрөөний шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00334 2017-07-19 08:29:51 2017-07-26 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Эрдэнэт агуулах худалдааны гадна сайжруулсан авто зогсоолын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00314 2017-06-22 11:14:08 2017-06-29 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан