Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

32- Хайпермаркет үүдний тамбур шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00450 2017-10-24 03:32:58 2017-10-27 06:02:07
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Экобусын шалны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00445 2017-10-27 05:34:16 2017-10-27 06:50:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтэд 6-р давхар сургалтын өрөөний засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00444 2017-10-20 09:20:32 2017-11-01 04:01:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-н Баталгаат агуулахын худалдааны хана, тааз, ТПЭ -ийн хаалга будах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00435 2017-10-22 02:23:08 2017-10-26 07:31:48
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дархан-36 айлын барилгын коридор, шатны хонгилын засвар шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00422 2017-09-25 13:48:24 2017-10-02 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Дарханы 36 айлын дотор инженерийн шугам сүлжээний засвар шинэчлэлийн ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00370 2017-09-08 02:59:58 2017-09-18 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан