Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN00756 2018-08-07 00:30:51 2018-08-22 13:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ гадна зам талбайн барилгын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00681 2018-05-18 09:08:09 2018-05-23 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин плаза цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00641 2018-04-30 01:21:41 2018-05-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Плазагийн интерьерийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00640 2018-04-27 11:06:15 2018-05-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зүүн 4 зам Номин супермаркетийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00634 2018-04-25 09:23:29 2018-05-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н 1,5 давхарын хана, тааз дулаалах ба заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00460 2017-11-03 09:00:15 2017-11-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан