Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зунжин дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00959 2019-05-07 07:11:26 2019-05-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өвөрхангай бөөний төвийн Барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00860 2018-12-14 02:46:12 2019-01-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэнтий аймаг Номин салбарын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00857 2018-12-14 09:27:18 2019-01-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Лифт, урсдаг шат угсралт суурилуулалтын туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
02 Номин Трейдинг ХХК TN00756 2018-08-07 00:30:51 2018-08-22 13:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ гадна зам талбайн барилгын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00681 2018-05-18 09:08:09 2018-05-23 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин плаза цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00641 2018-04-30 01:21:41 2018-05-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан