Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

22 Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN01093 2019-09-12 07:31:06 2019-10-02 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
CADILLAC AUTO SHOW ROOM- ийн заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01071 2019-08-14 10:41:17 2019-08-15 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Шатахуун түгээх станцын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин ойл ХХК TN01068 2019-08-12 11:24:15 2019-08-26 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил шинэ
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00987 2019-05-31 08:34:19 2019-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00971 2019-05-14 02:31:18 2019-05-24 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин номин супермаркетын халаалт, агаар сэлгэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00961 2019-05-07 03:29:17 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан