Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил шинэ
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00987 2019-05-31 08:34:19 2019-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур гадна фасадны засал, өргөтгөлийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00971 2019-05-14 02:31:18 2019-05-24 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин номин супермаркетын халаалт, агаар сэлгэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00961 2019-05-07 03:29:17 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00959 2019-05-07 07:11:26 2019-05-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өвөрхангай бөөний төвийн Барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00860 2018-12-14 02:46:12 2019-01-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэнтий аймаг Номин салбарын барилга угсралтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00857 2018-12-14 09:27:18 2019-01-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан