Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зүүн 4 зам хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00720 2018-06-20 03:23:21 2018-06-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ховд салбарын агааржуулалтын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00719 2018-06-25 06:28:45 2018-07-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Чулуун овоо АХ-нд орох Дизайны засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00711 2018-06-22 09:05:08 2018-07-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Оолмарт, 32, өнөр салбарын гадна зам талбайн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00703 2018-06-14 07:46:18 2018-06-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-шоколадница салбарын цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00688 2018-05-28 08:36:45 2018-05-28 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Юнайтэдын гадна усан оргилуур, гүүр , зам талбайн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00682 2018-05-24 09:34:28 2018-06-06 01:35:24
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан