Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Олл март Номин хайпермаркетын гадна ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00963 2019-05-09 02:55:50 2019-05-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Багануур супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00955 2019-04-30 09:27:02 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хэнтий Супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00954 2019-04-30 09:06:51 2019-05-21 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Моторс ба фүүткортын дээврийг мембранаар хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00930 2019-04-10 05:35:11 2019-04-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ховд дээврийн засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00926 2019-04-09 08:07:37 2019-04-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Номин Моторсын дотор засварын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00893 2019-02-04 02:51:07 2019-02-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан