Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Зунжин супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01000 2019-06-07 11:02:45 2019-06-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хоум стайл салбарын тавилгын шинэ дэлгүүрийн дотор засал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00998 2019-06-10 02:42:52 2019-06-10 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бүрэн плаза хайпермаркетын дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00981 2019-05-20 06:38:44 2019-05-23 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өмнөговь Номин Агуулах Худалдааны дээврийн засвар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00979 2019-05-15 03:08:17 2019-06-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Өвөрхангай хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00977 2019-05-20 06:49:31 2019-06-10 02:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Бүрэн плаза Номин хайпермаркет дэлгүүрийн Агаар сэлгэлт, ЦБУ ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN00974 2019-05-09 07:27:07 2019-05-16 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан