Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Аз жаргал супермаркетын дотор цахилгаан гэрэлтүүлгийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01144 2019-10-22 08:41:45 2019-10-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Аз жаргал хотхоны дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01125 2019-10-08 05:53:14 2019-10-18 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс Номин Агуулах худалдааны төвийн Халаалт,Салхивчын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01124 2019-10-11 08:04:04 2019-10-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хөрс супермаркетын хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01114 2019-09-25 03:37:12 2019-10-09 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин уурийн зуухны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01112 2019-09-27 07:18:35 2019-09-27 07:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зунжин гадна дулааны шугам зуух, узелийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01111 2019-09-24 02:49:10 2019-10-07 05:56:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан