Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УБИ-ийн Save-Sale Outlet 3 дэлгүүрийн Гадна фасадыг сайдингаар солих ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01337 2020-11-03 08:36:58 2020-11-11 01:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн Save-Sale Outlet 3 дэлгүүрийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01334 2020-11-02 01:41:15 2020-11-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам В-1 давхарын хөлдөөгч, хөргөлтийн систем буулгаж угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01324 2020-10-28 04:14:15 2020-11-11 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ-ийн SAVE and Outlet дэлгүүрийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01300 2020-09-30 06:54:16 2020-10-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01289 2020-09-07 08:07:41 2020-09-23 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
32-н Хайпермаркетын хөргөлтийн шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01279 2020-07-30 09:31:14 2020-08-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан