Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

32-н Хайпермаркетын хөргөлтийн шинэчлэлтийн ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01279 2020-07-30 09:31:14 2020-08-14 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Эрдэнэт супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01278 2020-07-28 08:49:20 2020-08-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01275 2020-07-08 09:41:48 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза дотор цахилгааны ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01274 2020-07-10 01:12:18 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01272 2020-07-03 04:19:39 2020-07-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УБИ Супермаркет мембран дээвэр хийх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
04 Номин Реалтор ХХК TN01265 2020-06-26 03:22:21 2020-07-22 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан