Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Сервер худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01266 2020-06-25 08:22:15 2020-07-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01143 2019-10-24 06:59:24 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын материал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01142 2019-10-24 08:05:25 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал-гэрэлтүүлэг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01137 2019-10-24 08:10:02 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
"Увс агуулах худалдааны төвийн дотор цахилгааны ажлын бараа материал Багц №1,2
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01136 2019-10-24 08:28:26 2019-11-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тэрэг, сагс захиалга-2019
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00902 2019-02-21 01:05:15 2019-03-06 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан