Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

БҮС-ийн ажилчдын хувцас
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00219 2017-04-12 08:20:14 2017-07-30 14:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Даатгалын ХХК-ийн PVC уут, балны ажлын даалгавар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00202 2017-02-24 03:55:10 2017-03-03 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Наадам центр-хулгайн дохиололын тоног төхөөрөмж
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00198 2017-02-15 08:55:14 2017-02-24 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
номин холдинг ххк-ийн эрчи хүч ашиглалт,үйлдвэрлэлийн системд ашиглагдах Автоматын
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00197 2017-02-15 08:56:47 2017-02-23 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин холдинг-эрчим хүч ашиглалт,үйлдвэрлэлийн системд ашиглагдах Кабель
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00196 2017-02-15 09:18:16 2017-02-23 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 5н давхарын SONY брендын тавилга
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00192 2017-02-07 06:03:31 2017-02-13 09:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан