Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Checkpoint firewall нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00323 2017-06-30 11:30:57 2017-07-07 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Борлуулалт үйлчилгээний салбарын хэрэгцээнд билл, жин, тээшийн цаас нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00318 2017-06-27 09:42:26 2017-07-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Холдинг ХХК-ийн ажилчидын зуны гутал нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00295 2017-06-22 09:24:12 2017-06-29 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тээшийн шүүгээ нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00269 2017-06-29 01:03:22 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
empire fitness төвийн тоног төхөөрөмж
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00253 2017-05-13 04:11:24 2017-05-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Mimaki JV300-160 машин
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00231 2017-04-05 01:34:52 2017-04-13 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан