Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

TN00734 Зүүн 4 зам, НИД Косметикс тасаг шинээр тавилга хийлгэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00734 2018-07-04 09:45:51 2018-07-05 07:35:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
зөөлөн зайрмагны машин
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN00595 2018-04-17 06:27:43 2018-04-17 06:40:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин даатгал салбарын хэрэгцээнд PVC уут нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Даатгал ХХК TN00527 2018-01-19 09:36:32 2018-01-29 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Диспетчерийн үйлчилгээний машин
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
13 Ухаалаг Эрчим Хүч ХХК TN00517 2018-01-08 01:14:16 2018-01-12 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00373 2017-09-07 12:24:59 2017-09-15 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Салбар дэлгүүрийн хэрэгцээнд үнийн хавчуурга нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00356 2017-08-10 07:50:56 2017-08-21 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан