Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Номин Холдинг ХХК-ийн ажилчидын зуны гутал нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00295 2017-06-22 09:24:12 2017-06-29 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тээшийн шүүгээ нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00269 2017-06-29 01:03:22 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
empire fitness төвийн тоног төхөөрөмж
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00253 2017-05-13 04:11:24 2017-05-19 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Mimaki JV300-160 машин
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00231 2017-04-05 01:34:52 2017-04-13 08:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
БҮС-ийн ажилчдын хувцас
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00219 2017-04-12 08:20:14 2017-07-30 14:30:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Даатгалын ХХК-ийн PVC уут, балны ажлын даалгавар
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00202 2017-02-24 03:55:10 2017-03-03 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан