Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00373 2017-09-07 12:24:59 2017-09-15 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Салбар дэлгүүрийн хэрэгцээнд үнийн хавчуурга нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00356 2017-08-10 07:50:56 2017-08-21 09:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Checkpoint firewall нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00323 2017-06-30 11:30:57 2017-07-07 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Борлуулалт үйлчилгээний салбарын хэрэгцээнд билл, жин, тээшийн цаас нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00318 2017-06-27 09:42:26 2017-07-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Номин Холдинг ХХК-ийн ажилчидын зуны гутал нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00295 2017-06-22 09:24:12 2017-06-29 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Тээшийн шүүгээ нийлүүлэх ажлын тендер
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN00269 2017-06-29 01:03:22 2017-07-05 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан