Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

УИД ХТП 0445-н 0.4 кВ болон В1 давхарын Ерөнхий шитний өрөөний цахилгааны материалууд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01342 2020-11-17 07:09:36 2020-11-20 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Энжоу пицца хайрцаг
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01335 2020-11-04 09:22:25 2020-11-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Шинэ жилийн бэлгийн хайрцаг нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01318 2020-11-03 03:22:25 2020-11-11 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 3-6 давхарын гэрэлтүүлэг болон агааржуулалтын удирдлагын самбаруудын цахилгааны тэжээлийн кабелиуд нийлүүлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01303 2020-10-05 03:40:09 2020-10-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 4-5 давхарын цахилгаан барааны тасгуудын тавилга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01302 2020-10-05 03:19:52 2020-10-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД 1-6 давхарын тавилга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01301 2020-10-05 07:30:11 2020-10-08 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан