Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Дэлгүүрүүдийн үнийн хавчуурга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01930 2022-05-13 00:36:31 2022-06-03 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Hомин холдинг ХХК ажилчдын зуны гутал 22
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01921 2022-05-05 08:06:45 2022-05-27 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зуны хослол, бомбер, комбинезон, хантааз болон бусад дагалдах хувцас хэрэглэл 2022
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01913 2022-04-13 06:34:20 2022-04-28 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Зуны поло цамцнууд нйилүүлэх 2022 он
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01893 2022-03-21 05:32:01 2022-04-07 03:27:29
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2021 он
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01703 2021-11-01 06:45:02 2021-11-18 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
2021 оны ажилчдын өвлийн гутал
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01687 2021-10-12 05:15:48 2021-10-25 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан