Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

AM RF системийн хулгайн дохиоллын ялтсан наалт нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01177 2020-02-13 01:23:16 2020-03-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
Номин Супермаркет - УИД салбарт хөргүүр, хөлдөөгч худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01165 2019-12-18 01:44:12 2020-01-10 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01162 2019-11-19 08:38:57 2019-12-04 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Ажилчдын өвлийн хувцас нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01123 2019-10-11 04:09:03 2019-10-16 06:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Серверийн өрөөний хөргөлтийн систем шинэчлэх ажил
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01115 2019-09-26 07:54:37 2019-10-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нэг жилийн цэвэрлэгээний бодис нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01086 2019-09-09 07:30:56 2019-09-23 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан