Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

2020 оны өвлийн хувцасны нэгтгэл захиалга
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01285 2020-08-20 12:09:16 2020-09-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-12 10:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хулдаасны хэвлэгч болон дотор хэвлэгч машин худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01243 2020-05-18 06:21:02 2020-06-02 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Хяналтын камер, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах-2020
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01233 2020-05-12 07:28:10 2020-05-26 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Увс АХ, Замын-Үүд АХ,Эрдэнэт СМ,32 СМ,11СМ салбаруудын хөргөгч хөлдөөгч шинэчлэлт
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01229 2020-05-04 02:45:27 2020-05-15 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2020 он
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01174 2020-04-17 02:01:28 2020-04-30 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан