Шүүлтийн төрөл


Зарлагдсан тендерүүд

Металл хийцийн үйлдвэрт шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01392 2021-02-23 05:19:28 2021-03-01 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч байна
УИД болон Седар дэлгүүрүүдийн хөргөгч, хөлдөөгч, агрегат худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01391 2021-02-10 05:29:20 2021-02-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Нэг удаагийн хамгаалах, ариутгах хэрэгсэлүүд нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01386 2021-02-05 10:09:25 2021-02-19 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
УИД СМ гондола тавиурууд худалдан авах
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01382 2021-02-01 08:26:37 2021-02-17 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Access control систем нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
Номин Тав Трейд ХХК TN01373 2021-02-09 08:07:52 2021-02-24 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
Авто зогсоолын системийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
01 Номин Холдинг ХХК TN01354 2020-12-09 05:58:40 2021-01-07 04:00:00
Төлөв: Баримт бичиг хүлээн авч дууссан