УБИ гадна дулаан цэвэр усны магистраль шугам солих ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

                                                                                            ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА 
                                                                                                                                                                                             2022 оны 5 дугаар сарын 19 

  “Номин Холдинг” ХХК нь  TN01936  УБИ гадна дулаан цэвэр усны магистраль шугам солих ажил” тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна. 

  Тендерийн материалыг  2022 оны 6 дугаар сарын 2 -ны өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр үнийн санал болон баримт бичгийг ирүүлнэ.   

  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:
  Тендерийн мэргэжилтэн Э.Мөнх-Эрдэнэ Утас: 89881807
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг Сантехникийн инженер С.Ган-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас: 89886016
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN01936
  Нийтэлсэн огноо 2022-05-19 02:34:02
  Эцсийн хугацаа 2022-06-02 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламжийн ажил
  Дэд ангилал Сантехник, дулаан, инженерийн шугам сүлжээ
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "8.0%"
  Ажлын туршлага "5" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  Гадна магистраль шугам сүлжээний ажил, Хуанлийн 30 хоногт хийж гүйцэтгэнэ. Ажлын туршлагатай байх.

  Тусгай шаардлагууд

  ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА-ТОӨЗ1.Анхааруулга:

  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналыг цаасан хэлбэрээр тусад нь дугтуйд битүүмжлэн тамгалж ирүүлнэ.
  4. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  5. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  6. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  7. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гүйцэтгэсэн ажилд баталгаа шаардах ба барьцаа 8% нэг жилийн хугацаатай ийт гэрээний үнийн дүнгийн/ 5% нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж , алба газруудаас импортын бараа нийлүүлэгдэнэ.
  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  • Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ.
  1. TN01936 УБИ гадна дулаан цэвэр усны магистраль шугам солих ажил”
  2. Ажлын зураг, даалгаварт тусгагдсан ажлуудын Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал,  машин механизмын зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байна.
  3. Шөнийн цагаар  ажиллах боломжтой байх.
  4. Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 30 хоногт багтааж гүйцэтгэнэ.
  5. Ажилбар тус бүрээр үнийн санал,төсвийн задаргаатай байх
  6. Ажлын график хавсаргах, ажилбар тус бүрээр
  7. Тусгай зөвшөөрөл: БА-2.2.4- Дулааны болон усан хангамжийн гол /магистраль шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт/
  8. Ажлын зураг даалгаврын дагуу чанар стандартын шаардлага хангасан материал ашиглан ажлыг гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн албан бичиг эрх бүхий албан тушаалтанаар баталгаажуулан ирүүлэх.
  9. Сүүлийн 3жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх. Ижил төстэй гэдэг нь /Гадна дулаан цэвэр усны магистраль шугам солих ажил / 2-с доошгүй удаа хариуцан гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, актаар хүлээлцсэн баримт хавсаргах/
  10. Ажлын туршлага 5 жил
  11. Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл, үзүүлэлтийн жагсаалтхавсаргах /Өөрийн болон түрээсийн тоног төхөөрөмж байж болно. Түрээсийн гэрээг хавсаргах.
  12. Үндсэн ажилчдын мэдээлэл, туршлага, тушаал, дипломны хуулбар хавсаргана. /10-с доошгүй ИТА үндсэн ажилтантай байх/  
  13. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдлыг хангаж ажиллана./ХАБЭА инженерийн мэдээлэл, түүнийг томилсон тушаал, сертификатын хуулбар хувь/

    Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.  

  • Ажлын зураг болон даалгаврын дагуу чанар стандартын шаардлага хангасан байх, /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна./
  • ТШӨХ-хавсралтаас үзнэ үү./Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна./
  • Гэрээний ерөнхий нөхцөл: /Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү./
  • Гэрээний тусгай нөхцөл: /Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү./
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ-ийн С талбайн барилгын дотор шалны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01949 2022-06-20 14:19:09 2022-07-05 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Өмнөговь Номин агуулах худалдааны төвийн барилгын гадна цэвэр бохир ус татах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01939 2022-06-03 03:48:34 2022-06-17 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Өмнөговь, Дундговь аймаг болон Баянхошуунд шинээр нээгдэх агуулах худалдааны төвийн өнгөлгөөтэй бетон шалны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01907 2022-03-29 07:11:05 2022-04-19 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УИД, замын урд байрлах дэлгэцний оронд саравч хийх /метал рам+нерж бүрэлт/
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01886 2022-03-01 04:18:43 2022-03-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Өмнөговь аймаг агуулах худалдаа гадна цахилгааны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01885 2022-03-07 04:25:08 2022-03-23 04:00:00
  Төлөв: Хаасан