Hомин холдинг ХХК ажилчдын зуны гутал 22

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь “TN01921 Hомин холдинг ХХК ажилчдын зуны гутал 22 тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2022 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн  14:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлж болно.  
   Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   Ханган Нийлүүлэлтийн ахлах мэргэжилтэн Нямгэрэлээс  лавлаж болно.       Утас: 89881826 
  Бусад мэдээлэлийг Тендерийн менежер: М.Есөн-Эрдэнэ Утас 89881938
  Тендерийн мэргэжилтэн Э.Мөнх-Эрдэнэ Утас: 99997289 нараас лавлаж болно.
 • Захиалагч Номин Тав Трейд
  Дугаар TN01921
  Нийтэлсэн огноо 2022-05-05 08:06:45
  Эцсийн хугацаа 2022-05-27 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал Ажлын хувцас
  Баталгаат хугацаатай эсэх Баталгаат хугацаа шаардлагагүй
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага Шаардлагагүй
  Хувилбарт тендер Тийм
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  - Ерөнхий үзүүлэлт шаардлага хангасан байх
  - Ерөнхий үзүүлэлт шаардлага хангаж байгаа тохиолдолд өөр өөр загварын болон өөр өнгийн гутал санал болгож болно
  - Хуанлын 30 хоногийн дотор нийлүүлэх 
  - Хүргэлтийн төлбөр санал болгож буй үнэд орсон байх

  Тусгай шаардлагууд ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА1.Анхааруулга:
  1. Энэхүү Тендер шалгаруулалтанд Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын шаардлага хангасан материалтай ажлын гутлыг  хугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
   
  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ.-Багцгүй
  Хувилбарт тендерийг зөвшөөрнө. Ерөнхий үзүүлэлт шаардлага хангаж байгаа тохиолдолд өөр өөр загварын болон өөр өнгийн гутал санал болгож болно. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал, тээврийн зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх-Хүргэлтийн төлбөр санал болгож буй үнэд орсон байх
  1. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаашаардлагагүй боловч Бараа нийлүүлсэний дараах засвар үйлчилгээ шаардлагатай Үүнд.
  -Размер солих-Үйлдвэрийн гэмтэлтэй бол солиж өгөх
  1. Ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  2. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  3. 5. *Батлагдсан стандарт загварын дагуу гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 30 хоногт /материал татан авалт, хүргэж өгөх хугацаа багтсан болно. /
  6.Дээрх заалтуудаас ялгаатай , зөрүүтэй чанар үзүүлэлт, нөхцөлтэй нийлүүлэх бол тодорхой зааж өгнө үү.  
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү. /Заавал танилцах шаардлагатайг анхаарна уу/
  • Гэрээний ерөнхий нөхцөл:(Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.)
  • Гэрээний тусгай нөхцөл: (Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.)
  • ТШӨХ-Хавсралтаас үзнэ үү - /Заавал танилцах шаардлагатайг анхаарна уу/
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Салбаруудад нөөцийн цахилгаан үүсгүүр худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд TN02245 2023-05-11 01:20:56 2023-05-29 02:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сервер худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN02244 2023-05-11 00:56:49 2023-05-29 02:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Ажлын гутал /Зуны/ нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд TN02214 2023-04-17 04:24:45 2023-05-01 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Номин Тав Трейд ХХК-ийн салбар дэлгүүрүүдэд тавилга тавиур, кассын ширээ нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд TN02212 2023-04-19 04:26:16 2023-05-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Номин фүүдс ХХК-ийн агуулахын барааны тавиур нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Холдинг ХХК TN02189 2023-04-10 06:22:19 2023-04-25 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  БҮБ салбаруудын биллийн цаас болон тээш жингийн цаас захиалга-2023 он
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд TN02168 2023-01-17 13:46:45 2023-01-31 04:00:00
  Төлөв: Хаасан