Сүхбаатар Номин агуулах Худалдаа дотор заалны шал, ханын засварын ажил .

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь  “TN01916 Сүхбаатар Номин агуулах худалдаа дотор заалны шал, ханын засварын ажил”  тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2022 оны 5 дугаар сарын 18-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлж болно.

  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:
  Тендерийн менежер: М.Есөн-Эрдэнэ, утас:89881938
  Тендерийн мэргэжилтэн Э.Мөнх-Эрдэнэ утас: 99997289  
  Барилга хяналтын инженер: М.Эрдэнэжаргал, Утас: 89881826 - Ажлын даалгавар,зураг
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN01916
  Нийтэлсэн огноо 2022-05-05 08:08:54
  Эцсийн хугацаа 2022-05-19 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Дотор засал
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  Шөнийн цагаар шалны засварын ажил хийгдэнэ.
  1.Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал ,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал,  машин механизмын зардал, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  2. Гэрээт ажлыг гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 20 хоногт багтааж гүйцэтгэнэ.
  3.Тендерт оролцогч байгууллага нь ажлын графикийг тендерийн баримт бичигт хавсаргана
  4. Инженер техникийн ажилчдын тушаал, дипломны хуулбар хавсаргана.
  5. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана.

  Тусгай шаардлагууд

  ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА-ТОӨЗ1.Анхааруулга:

  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналыг цаасан хэлбэрээр тусад нь дугтуйд битүүмжлэн тамгалж ирүүлэх ба procurement.nomin.mnцахим худалдан авах ажиллагааны системд нэвтэрч цахимаар илгээж болно.  
  4. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  5. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  6. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  7. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гүйцэтгэсэн ажилд баталгаа шаардах ба барьцаа 8% нэг жилийн хугацаатай ийт гэрээний үнийн дүнгийн/ 5% нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа нийлүүлэгдэнэ.

   

  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ.

   “TN01916 Сүхбаатар Номин агуулах худалдаа дотор заалны шал, ханын засварын ажил”

  • Ажлын зураг, даалгаварт тусгагдсан ажлуудын Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал ,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал,  машин механизмын зардал, томилолтын зардал, алслалын нэмэгдэл, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байна
  • Ажилбар тус бүрээр үнийн санал,төсвийн задаргаатай байх
  • Ажлын график хавсаргах, ажилбар тус бүрээр
  • Шөнийн цагаар шалны засварын ажил хийгдэнэ.
  1. 12сар хүртэл хугацаанд гүйцэтгэсэн ажилдаа баталгаа өгөх ба барьцаа 8% 1 жилийн хугацаатай.
  2. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг ХХК болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэх ба барьцаа төлбөрт бодогдоно. 
  3. 3. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа: 12 сар байна.
  4. 4. Сүүлийн 3жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.Ижил төстэй ажлын гэрээ, актаар хүлээлцсэн баримт хавсаргах
  5. 5. Нийт гэрээний үнийн дүнгийн 5% /хувь/ нь Номин Холдинг ХХК-ийн харьяа болон охин компаниуд, түүний салбар нэгж ,алба, газруудаас импортын бараа худалдан авах эрхийн бичиг байна.
  6. 6. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа: Гэрээ байгуулсанаас хойшхуанлийн 20 хоногт багтааж гүйцэтгэх
  7. Тендерт оролцогч нь бетон шал, епокси будаг хийх технологийн картыг тендерийн бичиг баримтад хавсаргаж хүргүүлнэ. Бетон зуурмаг МБ 250 марк.
  8. Бетон шал цутгах, епокси будагхийх зориулалтын тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл, үзүүлэлтийн жагсаалт хавсаргах
  9. Үндсэн ажилчдын мэдээлэл, туршлага, тушаал, дипломны хуулбар хавсаргана. /Үндсэн ажилтан байх/
  10. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдлыг хангаж ажиллана.
  11. Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.

  Ажлын зураг болон даалгаврын дагуу чанар стандартын шаардлага хангасан байх, /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна. /

  1. ТШӨХ-хавсралтаас үзнэ үү. /Танилцаагүйгээс үүссэн асуудлыг Тендерт оролцогч хариуцна. /

  4.Гэрээний ерөнхий нөхцөл: (Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.)5.Гэрээний тусгай нөхцөл: (Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.)

 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Номун Виллажын хөлдөөгч, хөргөгч угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01928 2022-05-13 00:38:06 2022-05-27 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Дундговь аймаг Мандалговь хот Агуулах Худалдааны гадна засал, гадна агрегатийн суурь угсралтын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01926 2022-05-13 00:38:31 2022-05-27 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  УБИ-ийн С талбайн худалдааны төвийн шилэн фасадны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01925 2022-05-13 00:37:05 2022-05-27 04:00:00
  Төлөв: Нээлттэй
  Замын-Үүд салбарын шалны засвар өнгөлгөөний ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01909 2022-04-13 03:09:03 2022-05-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  НИД-ийн 4 давхарт Номин Сан. Номин Карт ББСБ-ын дотор засварын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01895 2022-03-22 00:08:50 2022-04-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УБИ-н С талбайн сэлбэгийн захын барилгын дотор цахилгааны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01888 2022-04-14 03:08:50 2022-05-02 04:00:00
  Төлөв: Хаасан