Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01841 Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2022 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба https://procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлж болно.  

  Сонирхсон этгээд “Тендерт оролцох хүсэлт”-ээ https://procurement.nomin.mn/new_tenders/  сайтаар хандаж “Харилцагчийн бүртгэл” хэсгийг бөглөн цахимаар илгээн, системээс баталгаажуулалт хүлээн авсаны дараа үүссэн эрхээрээ нэвтэрч Тендерийн баримт бичигтэй цахимаар танилцана.  

  Тендертэй холбоотой мэдээлэл өгөх хүмүүсийн албан тушаал холбогдох утасны дугаар:
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг  Ахлах менежер Б.Туяагаас  лавлаж болно. Утас: 89885789, E-mail: [email protected] 
  Бусад мэдээлэлийг тендер үйл ажиллагаа хариуцсан менежер М.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас: 89881938, E-mail: [email protected] 
 • Захиалагч 02 Номин Трейдинг ХХК
  Дугаар TN01841
  Нийтэлсэн огноо 2022-02-17 06:27:39
  Эцсийн хугацаа 2022-03-11 04:00:00
  Тендерийн ангилал Зөвлөх үйлчилгээ
  Дэд ангилал Програм хангамж
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "100.0%"
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  Нийт 60 машинд GPS -р хянах үйлчилгээ авах,2022 оны 3 сарын 01-наас машинд суурилуулах .Дэлгэрэнгүйг ажлын даалгавраас үзэх.

  Тусгай шаардлагууд ТЕНДЕРИЙН МАТЕРИАЛ ИРҮҮЛЭХ ОРОЛЦОГЧИДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан серверүүдийгбогино  хугацаанд  нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  7. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  8. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, Гааль, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  TN01841 Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх
  • Нийт 60 машинд GPS -р хянах үйлчилгээ авах
  • Дэлгэрэнгүйг ажлын даалгавраас үзэх
  1. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12сар байна.
  2. Сүүлийн 3жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  3. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.
  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  1. Бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх хугацаа: 2022 оны 3 сарын 01-наас машинд суурилуулах
  2. *Батлагдсан ажлын даалгаврын шаардлага үзүүлэлтийг хангасан байна.
  3. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  4. Үнийн саналтай хамт бүтээгдэхүүний техник үзүүлэлт, танилцуулга, гарал үүслийн гэрчилгээ, албан ёсны борлуулагч эсэх, биш бол нийлүүлж буй газрын мэдээлэл танилцуулга, баталгаа заавал хавсарган ирүүлнэ.
  5. Ямар нэгэн эрхийн зөрчилгүй оригиналь бараа байх.
  6. Монголд засвар үйлчилгээ болон дэмжлэг үйлчилгээ үзүүлэх албан ёсны компани, мэргэжилтэнтэй байх.
   
  • Тендерийн ажлын даалгаварыг хавсралтаас үзнэ үү.
  • Гэрээний ерөнхий нөхцөл:(Гэрээний загварыг хавсралтаас үзнэ үү.)
  • Гэрээний тусгай нөхцөл: (Гэрээнд тусгагдаж буй захиалагчийн зүгээс шаардаж буй голлох нөхцлүүд хавсралтаас үзнэ үү.)
   
  1. Бүрдүүлэх бичиг баримтууд: (Тендерийн босго үнээс хамаарч шаардах бичиг баримт өөр байна.)-Хавсралт ТББ үзэх
 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний Бизнесийн салбаруудад ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгох
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  02 Номин Трейдинг ХХК TN01955 2022-07-04 07:47:19 2022-08-05 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх ҮЦКомпани сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01725 2021-12-06 02:08:12 2021-12-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх компани сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01724 2021-12-06 02:17:30 2021-12-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Номин холдинг имиджийн судалгаа
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01723 2021-11-16 08:48:41 2021-11-30 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Ажилтны эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэх газар сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01698 2021-10-21 09:21:16 2021-11-11 04:00:00
  Төлөв: Хаасан