БҮС-Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  1. “Номин Холдинг” ХХК нь TN01306 БҮС-Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь “Номин Холдинг” ХХК-ийн Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Номин Их дэлгүүр, Номин хайпермаркет, Номин супермаркет, Номин агуулах худалдааны салбаруудад хамаарах бөгөөд хэрэглэгчдийг манай компанийг сонгон үйлчлүүлж буй шалтгаан, хандалтыг судалж уг судалгаан дээр үндэслэн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сайжруулах дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах зорилготой болно. Судалгаа 21 хоногийн дотор гүйцэтгэнэ.
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж оролцогч ньуг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ:
  • Үнийн санал /nomin.mnсайтаар хандаж үнийн саналыг цахимаар ирүүлэх/
  • Техникийн санал /ажлын даалгаврын дагуу/
  • Байгууллагын итгэмжлэл
  • Байгууллагын танилцуулга
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • НӨАТ гэрчилгээний хуулбар
  • Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх зөвлөх багийн мэргэжилтнүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
  • Сүүлийн 2жилд /2018, 2019 он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл
   
  • Сонирхогчхуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн/ 2019 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
  • Сүүлийн 6 сарын дансны идэвхтэй хуулга
  • Татварын алба, Нийгмийн даатгал, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудын холбогдох тодорхойлолтуудыг ирүүлнэ.
    Тендерийн материалыг  2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн саналыг цахимаар ирүүлнэ үү. Цахимаар үнийн санал ирүүлээгүй оролцогчийг тендерт оролцогчоор бүртгэх боломжгүй болно  
  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг БМОНХГ-ын  судалгааны мэргэжилтэн М.Юмжирдуламаас  лавлаж болно.Утас: 89882278
  Бусад мэдээлэлийг тендер үйл ажиллагаа хариуцсан менежер М.Есөн-Эрдэнээс  лавлаж болно. Утас: 89881938
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN01306
  Нийтэлсэн огноо 2020-10-20 06:48:47
  Эцсийн хугацаа 2020-11-03 07:00:00
  Тендерийн ангилал Зөвлөх үйлчилгээ
  Дэд ангилал Зөвлөх үйлчилгээ-судалгаа
  Баталгаат хугацаатай эсэх Баталгаат хугацаа шаардлагагүй
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "10" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  “Номин Холдинг” ХХК нь “Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа” хийлгэх хэрэгцээ шаардлагын хүрээнд судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч хөндлөнгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах сонирхолтой байна.   
  Энэхүү судалгааны ажил нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй Номин Холдинг ХХК-ийн Номин Их дэлгүүр, Номин хайпермаркет, Номин супермаркет, Номин агуулах худалдааны салбаруудад хамаарах бөгөөд хэрэглэгчдийн манайхыг сонгон үйлчлүүлж буй шалтгаан, хэрэглэгчийн хэрэгцээ, хандлагыг судалж судалгаан дээр үндэслэн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сайжруулах зөвлөмж боловсруулах зорилготой.

  Тусгай шаардлагууд

  1.Анхааруулга:

  1. Үнийн саналыг procurement.nomin.mn цахим системд өөрийн эрхээр нэвтрэн илгээсэн байна. Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ
  6. Ажлын даалгаварыг Хавсралтаас үзнэ үү.
  7. Мэдүүлгээ ирүүлж оролцогч ньуг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ:
  • Үнийн санал /nomin.mnсайтаар хандаж үнийн саналыг цахимаар ирүүлэх/
  • Техникийн санал /ажлын даалгаврын дагуу/
  • Байгууллагын итгэмжлэл
  • Байгууллагын танилцуулга
  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • НӨАТ гэрчилгээний хуулбар
  • Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх зөвлөх багийн мэргэжилтнүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
  • Сүүлийн 2жилд /2018, 2019 он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл

   Сонирхогчхуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн/ 2019 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/

  • Сүүлийн 6 сарын дансны идэвхтэй хуулга
  • Татварын алба, Нийгмийн даатгал, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудын холбогдох тодорхойлолтуудыг ирүүлнэ.


  - Судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх график, тайланг хүлээлгэн өгч танилцуулах хугацааг тодорхойлсон баримт бичиг
  - Өмнөх захиалагчийн тодорхойлолт /ижил төстэй ажлын/
  - Судалгааны багийн боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл

 • Тендер шалгаруулалтын үр дүн нийтлэгдээгүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний Бизнесийн салбаруудад ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага сонгох
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  02 Номин Трейдинг ХХК TN01955 2022-07-04 07:47:19 2022-08-05 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Тээврийн хэрэгслийг зайнаас хянах үйлчилгээ нэвтрүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  02 Номин Трейдинг ХХК TN01841 2022-02-17 06:27:39 2022-03-11 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Брокерийн үйлчилгээ үзүүлэх ҮЦКомпани сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01725 2021-12-06 02:08:12 2021-12-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлэх компани сонгон шалгаруулах тендер
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01724 2021-12-06 02:17:30 2021-12-20 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Номин холдинг имиджийн судалгаа
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01723 2021-11-16 08:48:41 2021-11-30 04:00:00
  Төлөв: Хаасан