УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01289 УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба erp.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно. 

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг  барилгын инженер         Ч.Мөнх-Эрдэнээс  лавлаж болно.    Утас: 89881998 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежер                          М.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. Утас:  89881938                  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net  
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN01289
  Нийтэлсэн огноо 2020-09-07 08:07:41
  Эцсийн хугацаа 2020-09-23 06:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Цахилгаан
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "5" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй

  Улсын Их Дэлгүүрийн гадна шилэн пасадны оронд шинээр хийх цэгэн LED дэлгэцийг төмөр раманд бэхэлж холболт хийж шалгаж асааж тест хийх ажил 

  Тусгай шаардлагууд

  1.Анхааруулга:

  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  7. Тендерт шалгаран гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд нь байгууллагын хариуцлагынболон эсрдэлийн даатгалд заавал даатгагдсан байна.
  8. ХААБ мэргэшсэн инженертэй байна. Тендерт шалгаран гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд ньХААБ дүрэм зааврыг  дагаж мөрдөөгүйгээс үүссэн хохирлыг бүрэн хариуцна.

   

  • Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  1. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал,тээврийн зардал, хог хаягдал зөөж хаях тээврийн зардал, машин механизмын зардал, шөнийн цагаар ажиллах зардал, /НӨАТ орсон байх/зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  2. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12сар байна.
  3. Сүүлийн 3 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  4. 4. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.

  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ. 5 Тендерт шалгаран гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд нь байгууллагын хариуцлагын болон эсрдэлийн даатгалд заавал даатгагдсан байна.

  1. ХААБ мэргэшсэн инженертэй байна. Тендерт шалгаран гэрээ байгуулах эрх авсан этгээд ньХААБ дүрэм зааврыг  дагаж мөрдөөгүйгээс үүссэн хохирлыг бүрэн хариуцна.
  2. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 15  хоног байна.
  3. Хог хаягдлыг тусгай хогийн цэг дээр тээвэрлэж хаяна.
  4. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана.
  5. Улсын Их Дэлгүүрийн гадна шилэн пасадны оронд шинээр хийх цэгэн LED дэлгэцийг төмөр раманд бэхэлж холболт хийж шалгаж асааж тест хийх ажил 
  6. Төмөр раманд цэгэн дэлгэцийг ажлын зураг болон даалгаврын дагуу чанарын өндөр түвшинд бэхлэх.
  7. Ажил үйлчилгээндээ зааварчилга, гарын авлага болон1 ба түүнээс дээш жилээр баталгаат хугацаа өгөх
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ-ийн SAVE and Outlet дэлгүүрийн дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01300 2020-09-30 06:54:16 2020-10-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  32-н Хайпермаркетын хөргөлтийн шинэчлэлтийн ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01279 2020-07-30 09:31:14 2020-08-14 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Эрдэнэт супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01278 2020-07-28 08:49:20 2020-08-10 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01275 2020-07-08 09:41:48 2020-07-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сентоза дотор цахилгааны ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01274 2020-07-10 01:12:18 2020-07-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01272 2020-07-03 04:19:39 2020-07-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан