Сентоза дотор цахилгааны ажил

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01274 Сентоза дотор цахилгааны ажил тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2020 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба erp.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно. 

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг    инженер Хоролсүрэнгээс лавлаж болно.      
   Утас: 89881930 
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. 
  Утас: 89881938  И-мэйл esunerdene.m@nomin.net   
 • Захиалагч 04 Номин Реалтор ХХК
  Дугаар TN01274
  Нийтэлсэн огноо 2020-07-10 01:12:18
  Эцсийн хугацаа 2020-07-24 04:00:00
  Тендерийн ангилал Барилга байгууламж, ажил- тендерийн худалдан авалт
  Дэд ангилал Цахилгаан
  Баталгаат хугацаатай эсэх "12" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гэрээний үнийн дүнгийн "8.0%"
  Ажлын туршлага "1" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Тийм
  Дэлгэрэнгүй 1. Энэхүү тендер нь аливаа татвар хураамж /НӨАТ орсон байх/, материалын зардал, тээврийн зардал, ажиллах хүчний зардал, механизмийн зардал, хөдөлмөр хамгааллын зардал зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардлууд орсон байна.
  2.Тус ажлыг хуанлийн 30 хоногт гүйцэтгэнэ.
  Тусгай шаардлагууд

  1.Анхааруулга:

  1. Түлхүүр гардуулах нөхцлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналыг erp.nomin.mn цахим системд өөрийн эрхээр нэвтрэн илгээсэн байна. Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.
  4. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  5. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  6. Тендерт оролцогч нь тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн боловч тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан татвар, шүүх, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт, санхүүгийн тайлан, хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт, гэрээний хуулбарыг заавал шинэчилэн өгнө
  7. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ

   

  1. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  2. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Ажиллах хүчний зардал, материалын зардал ,тээврийн зардал, хог хаягал зөөж хаях тээврийн зардал, машин механизмын зардал, шөнийн нэмэгдэл, НӨАТ орсон байх зэрэг ажил гүйцэтгэх бүхий л зардал орсон байх
  3. Хөдөлмөр аюулгүй байдал , багаж хэрэгслийн бүрэн байдалыг хангаж ажиллана,
  4. Хог хаягдалыг бүрэн зайлуулна.
  5. 6. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  6. 7. Сүүлийн 2 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  7. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна. Үүний 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ
  8. 9. Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 30 хоног байна.
  9. 10. Тухайн ажил гүйцэтгэх газарт очиж танилцах шаардлагатай.
  10. 11. Мэргэшсэн инженер, техникийн ажилчидтай байх
  11. Салбарын үйл ажиллагаанд саад болохгүйгээр ажил гүйцэтгэх
  12. Захиалагч тал цахилгааны утсыг  нийлүүлэх тул үнийн саналд оруулахгүй
  13. Гэрэлтүүлгүүд нь ажлын даалгавар болон ажлын зурагт заасан загвар, үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан байх
  14. Барилгын дотор цахилгааны ажил хийж байсан туршлагатай байх
  15. ЗТ 6,3 болон 2,2,2 заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
  16. Ажил гүйцэтгэлийн график ирүүлэх

  3.Тендерийн ажлын даалгавар болон Ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү

 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  УБИ-ийн SAVE and Outlet дэлгүүрийн дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01300 2020-09-30 06:54:16 2020-10-07 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УИД-н гадна нүүрний раманд цэгэн лед гэрэл угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01289 2020-09-07 08:07:41 2020-09-23 06:00:00
  Төлөв: Хаасан
  32-н Хайпермаркетын хөргөлтийн шинэчлэлтийн ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01279 2020-07-30 09:31:14 2020-08-14 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Эрдэнэт супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01278 2020-07-28 08:49:20 2020-08-10 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01275 2020-07-08 09:41:48 2020-07-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01272 2020-07-03 04:19:39 2020-07-24 04:00:00
  Төлөв: Хаасан