Увс АХ, Замын-Үүд АХ,Эрдэнэт СМ,32 СМ,11СМ салбаруудын хөргөгч хөлдөөгч шинэчлэлт

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  “Номин Холдинг” ХХК нь TN01229 Увс АХ, Замын-Үүд АХ, Эрдэнэт СМ,      32 СМ, 11СМ салбаруудын хөргөгч хөлдөөгч шинэчлэлт тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тул сонирхсон этгээдийг үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

  Тендерийн материалыг  2020 оны 05 дугаар сарын 15-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү.  Цахимаар үнийн саналаа илгээгээгүй тохиолдолд тендерт оролцогчоор хүлээн авахгүй болно.   

  Ажлын даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг   Хангамжийн мэргэжилтэн Нямгэрэлээс  лавлаж болно.    Утас: 89881826  
  Бусад мэдээлэлийг Тендер хариуцсан үйл ажиллагааны менежерМ.Есөн-Эрдэнээс лавлаж болно. 
  Утас 89881938 И-мэйл esunerdene.m@nomin.net  
 • Захиалагч Номин Тав Трейд ХХК
  Дугаар TN01229
  Нийтэлсэн огноо 2020-05-04 02:45:27
  Эцсийн хугацаа 2020-05-15 04:00:00
  Тендерийн ангилал Бараа
  Дэд ангилал Хөргөгч
  Баталгаат хугацаатай эсэх "24" сар
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "2" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй 1. Нийлүүлэх хугацаа : 30-45 хоног
  2. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/ нийлүүлэгч талын танилцуулга, чанарын гэрчилгээ, барааны танилцуулга, мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх/
  3.Ажлын даалгаварын дагуу хэмжээ үзүүлэлт , тоо ширхэг бүхий хөргөгч хөлдөөгч байна . Дагалдах хэрэгслийн мэдээллийг оруулсан байна.
  4.11-р хорооллын салбар дэлгүүрээс бусад дэлгүүрүүд дээр тохирох агрегат моторыг нийлүүлэх. 11-р хорооллын салбар дэлгүүрийн хөргөгч дээр одоо хэрэглэж байгаа агрегат моторт шууд холбож ашиглаж болох үзүүлэлтийн хөргөгч санал болгох. 
  5.Тухайн салбар дэлгүүр тус бүр дээр хүргэж өгөн суурилуулах талбайд байршуулж өгөх.Тухайн хүргэж өгөх машин төхөөрөмж болон хүн хүчний зардал үнэнд багтсан байх.
  6. Баталгаат хугацаанаас гадна хамгийн багадаа 36 сарын хугацаанд сэлбэг хэрэгсэл хямдралтай үнээр тасралтгүй нийлүүлэх боломжтой байх. 
  7. Замын үүд дээрх хөргүүрийн өрөөний материал гэдэгт зөвхөн тухайн өрөөнд тохирох сэнс болон тог хувиргагчын үнэ өгнө үү.
  Тусгай шаардлагууд 1.Анхааруулга:
  1. Иж бүрэн тоо ширхэг, чанар стандартын  шаардлага хангасан хөргөгч, хөлдөөгчүүдийг хугацаанд нь нийлүүлэх нөхцөлөөр үнийн саналыг боловсруулна.
  2. Үнийн саналыг тендерийн бичиг баримтад заасан маягтаас өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд хүлээн авахаас татгалзана.
  3. Үнийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  4. Ирүүлсэн үнийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  5. Тендерт оролцогч нь тухайн тайлант жилд хүчинтэй байх шаардсан тендерийн бичиг баримтуудыг өмнө нь өгсөн бол зөвхөн үнийн санал, ажил гүйцэтгэх эсхүл бараа нийлүүлэх хугацааг тодорхойлсон баримтыг л ирүүлнэ. Шаардлагатай гэж үзвэл тендерт оролцогчоос материалаа шинэчлэхийг захиалагч тал шаардаж болно.
  6. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулахдаа гэрээний нийт үнийн дүнгийн 5%-д Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ.
  7. Тендерийн шаардлага: (Тавигдах шаардлагуудыг тусгана)
  8. Энэхүү тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Бараа, материалын зардал, тээврийн зардал,  НӨАТ, гааль орсон байх зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх бүхий л зардал орсон байх
  9. Уг ажлыг гүйцэтгэх баталгаат хугацаа 12 сар байна.
  10. Сүүлийн 1 жилийн ижил төстэй ажил гэрээгээр хийж гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэл ирүүлэх.
  11. Ажил гүйцэтгэлийн баталгааны хэмжээ нийт гэрээний үнийн дүнгийн 8 хувь байна.
  Үүний 5%-д нь Номин Холдинг болон түүний нэгдэлд багтах салбар нэгжийн импортын бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэгдэнэ. 6.Ажил гүйцэтгэж дуусах хугацаа:  Гэрээ байгуулсанаас хойш хуанлийн 30-45 хоног
  1. Импортлон оруулж ирэхээр санал болгож буй бол нийлүүлэгч талтай хийсэн гэрээ, нэхэмжлэх /мөнгөн дүнгүй байж болно/  нийлүүлэгч талын танилцуулга, чанарын гэрчилгээ, барааны танилцуулга,  мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  2. 10. Номин ХХК-нстандартад нийцсэн байх./Ажлын даалгавар болон зураг үзэх/
  3. Нийлүүлэгдэх барааны чанарын гэрчилгээ, барааны танилцуулга,  мэдээллийг бүрэн гүйцэт ирүүлэх
  12. Ажлын даалгаварын дагуу хэмжээ үзүүлэлт , тоо ширхэг бүхий хөргөгч хөлдөөгч байна . Дагалдах хэрэгслийн мэдээллийг оруулсан байна.
  13. 11-р хорооллын салбар дэлгүүрээс бусад дэлгүүрүүд дээр тохирох агрегат моторыг нийлүүлэх.              *11-р хорооллын салбар дэлгүүрийн хөргөгч дээр одоо хэрэглэж байгаа агрегат моторт шууд холбож ашиглаж болох үзүүлэлтийн хөргөгч санал болгох. 
  14. Тухайн салбар дэлгүүр тус бүр дээр хүргэж өгөн суурилуулах талбайд байршуулж өгөх. Тухайн хүргэж өгөх машин төхөөрөмж болон хүн хүчний зардал үнэд багтсан байх.
  15.  Баталгаат хугацаанаас гадна хамгийн багадаа 36 сарын хугацаанд сэлбэг хэрэгсэл хямдралтай үнээр тасралтгүй нийлүүлэх боломжтой байх. 
  16. Замынүд  салбар дээр хөргүүрийн өрөөний материал гэдэгт зөвхөн тухайн өрөөнд тохирох сэнс болон тог хувиргагчын үнэ өгнө үү.
  17. Баталгаат хугацаа 12 сараас гадна хамгийн багадаа 36 сарын хугацаанд сэлбэг хэрэгсэл хямдралтай үнээр тасралтгүй нийлүүлэх боломжтой байх.
   
  • Тендерийн ажлын даалгавар ба ажлын зургийг хавсралтаас үзнэ үү.
 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  2020 оны өвлийн хувцасны нэгтгэл захиалга
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01285 2020-08-20 12:09:16 2020-09-01 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Усны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01249 2020-05-22 02:26:22 2020-06-12 10:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хулдаасны хэвлэгч болон дотор хэвлэгч машин худалдан авах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01243 2020-05-18 06:21:02 2020-06-02 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Хяналтын камер, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах-2020
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01233 2020-05-12 07:28:10 2020-05-26 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Билл, тээш, жингийн цаасны хэрэглээ - 2020 он
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  Номин Тав Трейд ХХК TN01174 2020-04-17 02:01:28 2020-04-30 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Замын-үүд гадна металл рамтай цонх, хаалга нийлүүлэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01162 2019-11-19 08:38:57 2019-12-04 04:00:00
  Төлөв: Хаасан